苍井空的图片

苍井空的图片

czwartek, 30 stycznia 2014

No to teeeen...


Cze??.
Mo?ecie mnie zabi? za t? niesamowicie d?ug? przerw? w blogowaniu, ale nie chcia?am robi? tego na si??, bo zwyczajnie mija?oby si? to z celem, prawda? 
Od razu mówi?, ?e nie wracam do tak cz?stego dodawania postów jak kiedy?. 
Je?eli zrobi? co? fajnego, z czego b?d? zadowolona, to si? z Wami podziel? :)


Podczas ?wi?t by?a u mnie (nadal niezmiennie xD) ukochana Amaret. 
Mia?a ze sob? cholernie pi?kn? Poppy Parker, któr? mo?ecie ogl?da? na jej wspania?ym blogu.
Porobi?am jej kilka niezbyt pracoch?onnych zdj??. 
Mi?dzy zdj?ciami opowiem Wam troszk? co si? u mnie dzia?o przez ten czas.


W ostatni weekend ubieg?ych wakacji przyjecha? po mnie tata, zapakowa?am swoje rzeczy do samochodu i pojechali?my.
Od tamtego czasu ?yj? sobie w Krakowie, jak z reszt? pisa?am.
Jest mi tu o wiele lepiej, pod wieloma wzgl?dami, ale mimo wszystko t?skni?, zw?aszcza za bratem...


?ycie koncertowe u mnie rozkwit?o niespodziewanie, dzi?ki poznaniu pewnej dziewczyny, s?uchaj?cej dok?adnie takiej samej muzyki jak ja. To takie pi?kne mie? przyjaciela, z którym mo?na s?ucha? "darcia" na lekcji :3
Równie? dzi?ki niej poznaje bardzo du?o wspania?ych ludzi, mam mo?liwo?? siedzenia na backstage'u w trakcie mniejszych koncertów, g?ównie polskich core'owych zespo?ów, tak?e nowe wspomnienia powoli zacieraj? te przykre z przesz?o?ci i to ich staram si? trzyma?, jednak ci?gle, mo?na by powiedzie?, wisz? nad przepa?ci?, dlatego wol? nie rozmy?la? za du?o, tak jak to mia?am w zwyczaju. 
Co do koncertów, daty u?o?y?y mi si? tak pi?knie, ?e wypadaj? mniej wi?cej co miesi?c. 
Tylko odliczam do marcowego gigu z Architects na czele i Northlane jako support (+dwa inne, ale za nimi nie szalej? xD)
57 dni.


Mam mo?liwo?? robienia zdj?? na tych mniejszych koncertach, musz? tylko kupi? obiektyw, jasny obiektyw, najlepiej ze sta?ym ?wiat?em 2.8. Wi?c od marca zaczynam oszcz?dza? hajsy :D


Je?eli chodzi o to, jak przyj?li mnie w klasie, czego si? tak panicznie ba?am, to musz? Wam powiedzie?, ?e teraz wydaje mi si? to ?miechu warte. Ka?dy by? przyja?nie nastawiony, kole?anki z klasy praktycznie od razu przyj??y mnie "pod swoje skrzyd?a". Z ch?opakami nieco gorzej, bo jednak to Nowa Huta :D 
Praktycznie ka?dy jest tam "dresem", g?ównie z wygl?du, bo nie szufladkuj?, ale ?mia?o mog? stwierdzi?, ?e ponad po?owa tych dresów w pe?ni zas?uguje na to miano. 
Na wycieczce klasowej mia?am okazj? wyt?umaczy? wszystkim jak to ze mn? by?o, ?e mieszka?am w Krakowie, ale wyjecha?am do tej nieszcz?snej Warszawy na cztery lata, bla bla blaaa...
Wi?c teraz jest ju? bardzo fajnie :D


W moim zbiorze lalek nic nie przyby?o, ani nie uby?o...
Chocia? nie do końca. 
Pewnej s?onecznej niedzieli pojecha?am z tat? na grzyby. Wzi??am aparat, Spectr? i Claw... 
Mia?am w g?owie naprawd? fajny pomys?, do którego musia?am wykorzysta? r?czki Claw i... 
Zgubi?am jej jedn? d?oń w li?ciach. 
Totalna pora?ka. Chyba w?a?nie wtedy straci?am zapa? do lalkowania.
To by by?o na tyle, tak my?l?... 
Wysz?am z wprawy w robieniu zdj?? lalkom, bo teraz w szkole na nas cisn? bardzo, je?eli chodzi stricte o robienie zdj??, wi?c staram si? po?wi?ca? wolny czas na to, co faktycznie jest mi w zawodzie potrzebne.
A no i, nie zaliczy?am tego semestru z niemieckiego, hehe, cudownie.
Ale jeszcze tylko jutro i dwa tygodnie wolnego ?

Zrobi?am chyba krzywd? Jacksonowi. 
To znaczy, mi si? podoba, bo lubi? piercing i w ogóle, ale Wam mo?e nie przypa?? do gustu
Ca?o?? poka?? w nast?pnym po?cie, zostawi? Wam tylko ma?? zach?t?, lub wr?cz przeciwnie xD
PS. Macie instagramy? Tak, da?am si? namówi? na ten szajz... Ale w sumie to nie ?a?uj?. 
Jakby?cie chcieli sobie poogl?da? moj? twarz, to prosz?:
follow za follow (nie wierz?, ?e to pisz? -.-)

Tak?e, do napisania! :)
(musz? zmieni? wygl?d bloga, bo ju? mi si? nie podoba...)

poniedzia?ek, 19 sierpnia 2013

Fotostory ci?g dalszy...


***
Jaki? czas pó?niej...Claw- Nie wejd? do tego basenu.


Jackson- Ale woda cie nie ugryzie! Damn...


J- Albo zrobisz to dobrowolnie, albo wci?gn? ci? tam si??. Mo?esz najpierw usi??? na materacu!
C- Daj mi spokój, albo poka?? pazurki!
J- Jak chcesz... Ja id? na dó?.


J- *w my?lach* Ciekawe, jak d?ugo tam wytrzyma...


C- Na materac mówisz?
J- Ahm.


C- No dobra, siedz?...


C- Zadowolony?!


J- Baaardzo. Dobrze ci idzie! 


J- Teraz wejd? powoli do wo.........
C- Ratunku!

*plusk*
J- Oj Bo?e...


J- Wszystko w porz?dku?


C- Grrr... Pewnie ?mierdz? mokrym psem....


*wybuch ?miechu*
C- Za to gorzej ni? ty na pewno nie wygl?dam! Mi?dzyczasie w Warszawie...


Spectra- To nie fair, ?e Claw, Jackson i Operetta pojechali sobie na wakacje, a my musimy tu siedzie?! 


Ghoulia- Tylko spokojnie, nie chce dosta? jakim? przedmiotem... Id? poczyta?.


S- Jaaasne, ty te? mnie zostaw! Venus te? sobie posz?a..


S- Najlepiej zostawi? mnie sam?... Niech sobie radzi...


G- *pod nosem* tylko niech twoje dobre serce nie karze ci zosta?, tylko niech...*


G- Chcesz, ?ebym dotrzyma?a ci towarzystwa?


S- A mo?esz to dla mnie zrobi??


G- Tak. Poczyta? mog? te? tutaj...


S- Ciesz? si?, ?e mnie nie opu?ci?a?... Dzi?kuj?.
G- Nie ma za co... Teraz troch? si? wycisz? i...


S- Ok, ok, ale musz? ci co? opowiedzie?... Ogólnie, nie mówi?am nikomu o tym, ?e kiedy?, za nim jeszcze si? tu znalaz?am, moja przyjació?ka....

30 minut pó?niej...


S- I tak o to trafi?am do s?du...


Koniec...


Stwierdzam, ?e to ju? chyba by?o moje ostatnie fotostory. Nie cieszy mnie ju? wymy?lanie historyjek...

A co u mnie? 
Gadam dzisiaj kompletnie od rzeczy, nie mog? si? na niczym skupi? i wzi??o mnie na filozoficzne rozmy?lanie nad sensem ludzkiej egzystencji. 
I w?a?nie powstrzymuj? si?, ?eby si? nie rozpisa? na temat mojej bardzo "ciekawej" podró?y poci?giem z Krakowa, o której nie mog? zapomnie?... No, mo?e tylko jedna rzecz siedzi mi w g?owie.
Ale to nie wa?ne...
Mia?am plany. 
Du?o planów...
Ale na tym si? skończy?o, bo kompletnie nie mam ch?ci i motywacji, ?eby zacz?? ich realizacj?. 
Za dwa tygodnie zaczyna si? szko?a.... Boj? si? tego pierwszego dnia. 
Musz? si? nastawi? pozytywnie, ?e wcale nie wezm? mnie w nowej szkole za dziwad?o ^^ 
Nie umiem nawi?zywa? nowych znajomo?ci, zw?aszcza, je?eli wszyscy si? ju? znaj? od roku. 

Pozdrawiam...


sobota, 17 sierpnia 2013

Fotostory + The Versatile Blogger Award Nominations + RedBull KartFight

Cze??! 
Dzisiaj pora na obiecane fotostory. 


Jackson- Hmmm... Co by tu pasowa?oo...


J- Mo?e... 


J- Ech, co ja w ogóle robi?... Nie nadaj? si? do...


J- Ju? wiem! 


J- Tak, tak b?dzie dobrze.


Claw- Co robisz?


J- Pisa?em piosenk?, ale... Ju? mi si? odechcia?o......
Gdzie dziewczyny?


C- Dorwa?y jak?? wod? i si? lej?, korzystaj?c z tego, ?e dosta?y stroje k?pielowe....
J- A ty? Czemu te? si? nie bawisz?


C- Nie lubi? wody...
J- Ja uwielbiam... Wybra?bym si? nad jak?? rzek?, albo jezioro...


C- Jak mo?na czerpa? rado?? z bycia mokrym?
J- No mo?na. To bardzo och?adza w takie upalne dni.
Albo mi si? wydaje, albo nie lubisz wody z jakiego? powa?niejszego powodu ni? sam fakt, ?e twoje w?osy nie wygl?da?yby korzystnie.


C- Ale ty spostrzegawczy...


C- To d?uga i przykra historia, o której nie chce mi si? gada?.


J- A je?eli spotka?oby ci? tam co? mi?ego, to zapomnia?aby? o wydarzeniach z przesz?o?ci?


C- Chcesz powiedzie?, ?e zabierzesz mnie nad wod?, tylko po to, ?eby wyrzuci? "demony przesz?o?ci" z mojej g?owy?


*cmok*


C- Jeste? kochanym przyjacielem... Jak Ghoulia mog?a ci? zostawi?...?
J- Codziennie zadaj? sobie to pytanie.


CDN.


Wi?c tak...
Od ?rody jestem w Krakowie, ale niestety ju? jutro wracam do Warszawy. Na szcz??cie tylko na dwa tygodnie! ^^
15 sierpnia na krakowskich b?oniach by?o RedBull Kart Fight.
Bardzo fajne wydarzenie, mo?na by?o porobi? du?o fajnych zdj??, czego jako? specjalnie nie wykorzysta?am, bo znale?li?my dobre miejsce ju? praktycznie pod koniec.
Ale najlepsze zobaczy?am!
Jakub Przygoński w swojej Toyocie.
Driftowa? i w ogóle... Ach. 
 Przed Kub? swoje mo?liwo?ci samochodem rajdowym na torze gokartowym pokazywa? jeszcze jeden kierowca-ambasador ca?ego projektu  Micha? Ko?ciuszko.


A teraz troszk? z wy?cigu fina?owego.
START.
Dla niektórych mo?e si? to wydawa? dziwne, ?e fascynuj? mnie samochody itd, ale mo?na powiedzie?, ?e wychowa?am si? na grze Need For Speed (w podstawówce sp?dza?am nawet 7 godzin graj?c xD), a przez takie wydarzenia nakr?cam si? coraz bardziej. Jeszcze troch? i us?yszycie w telewizji : "Klaudia ********* wygra?a rajd Dakar! To prawdziwy szok!" xD
Co do moich "reporta?owych" zdj??, to mog? si? schowa? w porównaniu do uj?? fotografów maj?cych mo?liwo?? poruszania si? po torze bez konieczno?ci przedzierania si? przez t?umy, ale... kiedy? te? si? tam znajd?! xD


A teraz  "The Versatile Blogger Award Nominations".
Zosta?am nominowana przez Ma?ka i Werro.
Dzi?kuj? Wam bardzo! To dla mnie zaszczyt :D
Zgodnie z zasadami musz? wymieni? 7 rzeczy, które lubi?.
To mo?e troszk? nietypowo:
1. Uwielbiam arbuzy. Zawsze pluj? pestkami (fuuu...). 
2. Uwielbiam obojczyki...
3. Zbiera? polne kwiatki.
4. Lubi? spacerowa? bez celu. Po prostu i?? przed siebie.
5. Lubi? czyta? o zjawiskach paranormalnych.
6. Lubi? dziwne filmy, których niektórzy nie potrafi? zrozumie?.
7. Lubi? znajdywa? stare rzeczy i wymy?la? sobie ich histori?.

Nie chcia?am pisa?, ?e kocham muzyk?, anime, zwierz?ta, bla bla blaa, bo to do?? oklepane :P

Po drugie, powinnam nominowa? 15 blogów z liczb? obserwatorów mniejsz? ni? 200, ale chyba ju? wszyscy zostali nominowani, wi?c sobie odpuszcz?. W sumie, to do?? pó?no si? za to wzi??am, no trudno...

Strasznie d?ugi post mi wyszed?, mam nadziej?, ?e wytrwali?cie do końca :P

Mi?ego dnia kochani! ^^